Parę słów O NAS

Rys historii

"POLONAISE" - już od przeszło 40 lat na stołach Europy
i Stanów Zjednoczonych.

Firma "POLONAISE" z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej istnieje od 1974 roku. Tradycje i zainteresowanie Właściciela przetwórstwem rolno-spożywczym są o wiele wcześniejsze. Złożyły się na nie przygotowanie teoretyczne, długi okres praktyki i specjalizacji, pogłębienie wiadomości, wykorzystanie najnowszych osiągnięć i metod uprawy, nawożenia, pielęgnacji, składowania oraz obróbka warzyw i owoców, która jest przyjazna zdrowiu człowieka. Nie bez znaczenia jako miejsce lokalizacji zakładu przyjęto teren powiatu Dąbrowy Tarnowskiej i okolic. Powiat ten leży w całości na obszarze jednostki morfologicznej jaką jest Kotlina Sandomierska w północno-wschodniej części województwa małopolskiego. Ziemie tej kotliny z uwagi na swoisty mikroklimat od prawieków były wykorzystywane do uprawy warzyw i owoców, gdyż w okresie wegetacji nasycały się wieloma mikroelementami płynącymi z natury, nadającymi im niepowtarzalny smak i wartości odżywcze. W obrębie tego makroregionu ukształtowała się swoista powierzchnia gruntów bogata w związki odżywcze, pierwiastki - ziemia lessowa i czarnoziem uprawny zasilane dwiema wielkimi rzekami: z zachodu Dunajcem, a z północy rzeką Wisłą.

Te dwie rzeki stworzyły naturalne środowisko ekologicznie sprzyjające rozwojowi rolnictwa, a przede wszystkim uprawom warzyw o bogatych walorach odżywczych i smakowych. Firma "POLONAISE" wykorzystując to naturalne dobro i stale pogłębiając wykorzystanie tych walorów dla potrzeb przetwórstwa - osiągnęła we współpracy z instytutami promującymi ekologiczną żywność bardzo dobre efekty w produkcji zdrowej żywności, przyjaznej człowiekowi. Ta współpraca owocowała coraz większym zainteresowaniem wyrobami Firmy poza granicami naszego kraju. Początkowo importerzy ze Szwecji i Stanów Zjednoczonych odkryli w tych wyrobach bogate źródło materii odżywczej, witamin i stali się głównymi odbiorcami wyrobów. Współpraca z tymi odbiorcami pozwoliła na unowocześnienie całego procesu technologicznego wg ich wymogów, a to zaowocowało zainteresowaniem i innych odbiorców zagranicznych. Od 1981 Firma "POLONAISE" jest samodzielnym koncesjonowanym eksporterem swoich przetworów i posiada umowy z odbiorcami niemal całego świata, a jej wyroby w pełni odpowiadają wysokim wymogom norm Unii Europejskiej i Krajów Ameryki.

"POLONAISE" dzisiaj

Produkty "POLONAISE" tak w przeszłości, jak i dzisiaj, nieodparcie kojarzone są z jakością, niezmiennością smaku
i poszanowaniem tradycyjnych polskich receptur.

Firma stosuje unikalną technologię produkcji opartą na naturalnym procesie, w czasie którego minimalizuje się utratę wartości odżywczych w docelowym produkcie.

Firma we współpracy z instytutami naukowymi pracuje nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, aby sprostać rosnącym wymogom norm światowych i zaspokajać jakościowo zapotrzebowanie klientów. Wyroby firmy "POLONAISE" można spotkać na stołach prawie całego świata i są nie tylko cenionym dodatkiem w najlepszych restauracjach świata, ale również ozdobą tych salonów.

Zarząd "POLONAISE"

Właściciel - Ludwik Mastalerz.
Osobiście czuwa nad niezmiennością smaku i jakości nieprzerwanie od momentu rozpoczęcia działalności, czyli już ponad 40 lat.

Kierownik Operacyjny - Barbara Piątek
Jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie procesów produkcyjnych (od zakupu surowca do sprzedaży wyrobu gotowego), która jest związana z Firmą od ponad 20 lat.

Grzegorz Bąba
Obsługuje obszar finansowo-księgowy.

Katarzyna Nitkiewicz-Wójcik
Wspiera działania związane z jakością i bezpieczeństwem produktów.

Od drobnego rzemiosła po nagrody konsumenckie

Firma “POLONAISE” miała swój początek w warunkach gospodarki centralnie sterowanej. Mimo trudnych czasów przemian ustrojowych i problemów akomodacyjnych w nowych warunkach gospodarczych “POLONAISE” to obecnie prężne przedsiębiorstwo, zarówno świetnie funkcjonujące na rynkach zachodnich, jak i doceniane przez rodzimego konsumenta.

Nagroda konsumencka lidera jakościs